Inschrijving eigen standbouw

Vloeroppervlak exclusief standenbouw zoals voorzien in de algemene voorwaarden

Contact

Door indienen is deze overeenkomst bindend en verklaart de standhouder zich akkoord met de algemene voorwaarden dewelke integraal deel uitmaken van de overeenkomst. (Algemene Voorwaarden)

Vloeroppervlak exclusief standenbouw zoals voorzien in de algemene voorwaarden

Door ondertekenen is deze overeenkomst bindend en verklaart de standhouder zich akkoord met de algemene voorwaarden dewelke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Het definitieve standplaatsnummer wordt door de organisator bepaald en bevestigd per email ten laatste één week voor de aanvang van de beurs.

Alle prijzen zijn exclusief btw en telkens voor de volledige duurtijd van de beurs. Standaard deelnamepakket van € 49,95 wordt gefactureerd na inschrijving.